21 lutego 2023 roku funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku obchodzili Dzień Tradycji Służby Więziennej.

Dzień Tradycji Służby Więziennej

To pierwszy rok, gdy 8 lutego obchodzony jest Dzień Tradycji Służby Więziennej, co jest konsekwencją nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej. Data nawiązuje do ogłoszonych w 1919 r. dekretów Józefa Piłsudskiego, które stały się fundamentem organizacji i reformy więziennictwa niepodległej Rzeczypospolitej. 

Awanse i odznaczenia

Dzień Tradycji Służby Więziennej jest również okazją do nadania funkcjonariuszom formacji kolejnych wyższych stopni służbowych. Z dniem 8 lutego 2023 r. na wyższe stopnie służbowe awansowanych zostało 18 funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku:

- w korpusie chorążych – 6 funkcjonariuszy,

- w korpusie podoficerów – 12 funkcjonariuszy.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Sprawiedliwości, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczono trzech funkcjonariuszy złotym i srebrnym medalem za długoletnią służbę.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku, ppłk Leszek Urbanowicz złożył wszystkim awansowanym osobom podziękowanie za profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych oraz przekazał życzenia powodzenia i satysfakcji z dalszej pracy.

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

Tekst: st. szer. Anna Jasnoch - Rygielska

Zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej