14 września 2023 roku troje nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie złożyło uroczyste ślubowanie i otrzymało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Nauczanie w izolacji

Nauczanie w warunkach zakładów karnych odgrywa szczególnie ważną rolę. Po pierwsze daje osadzonym możliwość zdobycia konkretnego wykształcenia, zawodu, którego do tej pory osoba pozbawiona wolności nie miała. Po drugie poprzez edukację pokazuje inne możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, takie, które są zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. Nauczyciel wraz z wychowawcą penitencjarnym przygotowuje ucznia-osadzonego do powrotu na łono społeczeństwa, czyli resocjalizuje. Proces ten jest bardzo ważny, wymagający dużej uwagi, staranności oraz poświęcenia.

Awans zawodowy

Osoba rozpoczynająca swoją karierę w zawodzie nauczyciela, przechodzi  awans zawodowy. Polega on na uzyskiwaniu kolejnych jego stopni, zaczynając od nauczyciela początkującego, a kończąc na nauczycielu dyplomowanym.

Nauczyciele Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie 22 sierpnia br. przeszli ostatnią procedurę, jaką jest zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, na stopień nauczyciela mianowanego, uzyskując najwyższą ilość punktów.

14 września 2023 roku nauczyciele: Adam Szafrański, Krzysztof Nowak i Andrzej Kurowski w obecności dyrektora CKU Leona Misiuka złożyli uroczyste ślubowanie na ręce por. Marka Mettela, zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie i otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie i dyrektor CKU złożyli im gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej