Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych - święto obchodzone corocznie 12 maja ustanowione zostało przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 roku.

12 maja przypada rocznica urodzin Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa - prekursorka nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielka pierwszej szkoły pielęgniarstwa (w 1860 roku przy szpitalu św. Tomasza w Londynie).

Pielęgniarki za murami więzienia

W strukturach Służby Więziennej personel pielęgniarski stanowi niewątpliwie ważną grupę zawodową. Wykonywanie tego zawodu wymaga szczególnych predyspozycji, zaangażowania i cierpliwości. 

W Zakładzie Karnym w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku służbę pełni 9 pielęgniarek.

Kierownictwo Zakładu Karnego w Sztumie składa podziękowania za zaangażowanie i trud jaki wkładają w codzienną realizację obowiązków służbowych.

Życzymy Wam pomyślności i wytrwałości w realizacji życiowych planów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy i życzliwości, tych których los postawi na Waszej życiowej drodze.   


Tekst/ zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej