W Zakładzie Karnym w Strzelinie odbyło się uroczyste wręczenie dekretów na wyższy stopień służbowy oraz wyróżnień.

22 lutego br. w tut. jednostce z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego odbyły się uroczystości z okazji Święta Służby Więziennej połączone z nadaniem wyższych stopni służbowych oraz wręczeniem odznak za zasługi w pracy penitencjarnej.

Funkcjonariusze otrzymali akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe.

W korpusie oficerów awansowano awansowano 3 funkcjonariuszy,

W korpusie chorążych awansowano 3 funkcjonariuszy,

W korpusie podoficerskim awansowano 4 funkcjonariuszy.

Ponadto  Minister Sprawiedliwości uhonorował „Za zasługi w pracy penitencjarnej„

- srebrną odznaką 1 funkcjonariusza,

- brązową odznaką 2 funkcjonariuszy.
Na zakończenie uroczystości Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie podziękował wyróżnionym funkcjonariuszom za ich sumienną służbę oraz życzył dalszych sukcesów zawodowych.

Czas pandemii nie sprzyja aktualnie licznym spotkaniom, ale każdy awans i odznaczenie to chwila podniosła i zawsze na długo pozostaje w pamięci.

Z kart historii.

103 lata temu, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret, który stał się podstawą prawną dla funkcjonowania Straży Więziennej. Od 2011 roku, na mocy zapisu ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku, corocznie w dniu 8 lutego obchodzone jest Święto Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcie: kpt. Krzysztof Dudek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej