Kadra penitencjarna tutejszej jednostki w dniu 18 grudnia bieżącego roku zorganizowała Wigilię dla osadzonych.

Kapelan jednostki ks. Przemysław Paruch przytoczył fragment Pisma Świętego, złożył życzenia oraz połamał się opłatkiem z osadzonymi. W tle pobrzmiewały kolędy. 

Czas Świąt Bożego Narodzenia jest bardzo ważnym czasem w tradycji Kościoła. Kadra penitencjarna podejmuje działania, aby świąteczny nastrój był obecny także w miejscu, w którym odbywają karę osoby pozbawione wolności. Stały kontakt osadzonych z różnymi obrzędami świąt, uczestnictwo w grupach wyznaniowych, pozwala skazanym na podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem religijnym. Poszerza ich codzienne pole funkcjonowania. Święta są czasem pokoju, radości i wewnętrznego wyciszenia. Ten szczególny czas sprzyja pozytywnej przemianie, daje wiarę, a także możliwości dokonania analizy swojego postępowania. Osadzeni mogą zastanowić się nad sensem dotychczasowego życia. Budowanie świątecznej atmosfery jest szczególnie istotne dla na wszystkich i ma ono wymiar resocjalizacyjny, jak również sprzyja zmianie swojego dotychczasowego funkcjonowania.

Tekst i zdjęcia chor. Magdalena Siedlarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej