Dnia 12 stycznia 2024 roku uczniowie 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie odwiedzili Zakład Karny w Strzelinie w ramach programu „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Zajęcia obejmowały charakterystykę przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencji przestępstw. Młodzież nauczyła się odróżniać zbrodnie od występku oraz dowiedziała się,  jaką odpowiedzialność można ponieść za własne czyny i naruszanie prawa. Omówiono formy pomocy prawnej.

Uczniowie mieli możliwość zaznajomić się ze specyfiką służby, a także poznać zawód funkcjonariusza. Mjr Robert Grzywniak specjalista działu ochrony przedstawił środki przymusu bezpośredniego i środki ochrony osobistej funkcjonariuszy. Następnie z-ca dyrektora mjr Krzysztof Maciejewski oprowadził młodzież po zakładzie karnym, gdzie goście mieli możliwość zobaczenia oddziałów mieszkalnych, w których zakwaterowani są skazani. Pokazano różnice między zakładem karnym typu zamkniętego i półotwartego.

tekst i zdjęcia: chor. Magdalena Siedlarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej