W dniu 7 grudnia bieżącego roku na terenie Zakładu Karnego w Strzelinie w ramach Ogólnopolskiego Programu Służby Więziennej odbyły się kolejne zajęcia związane z edukacją proobronną młodzieży z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim.

W ramach programu „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawami szkolenia strzeleckiego, przepisami prawnymi oraz zasadami BHP. Zajęcia z wykorzystaniem broni szkolnej i strzeleckiego systemu treningowego, gdzie uczniowie ćwiczyli postawy strzeleckie, naukę celowania i zgrywania przyrządów celowniczych prowadził kpt. Robert Grzywniak. Słuchacze zostali również zapoznani z zawodem funkcjonariusza Służby Więziennej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 

Tekst i zdjęcia: chor. Magdalena Siedlarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej