Przedstawiciele Zakładu Karnego w Strzelinie wzięli udział w zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie Europejskich Dniach Pracodawcy. Wydarzenie z naszym udziałem trwało dwa dni.

W dniu 17 maja  w Strzelińskim Ośrodku Kultury uczestniczyliśmy w konferencja pod nazwą „Przyszłość rynku pracy w Polsce”.  Zakład Karny w Strzelinie reprezentowali Dyrektor mjr Daniel Pelczarski oraz Z-ca Dyrektora kpt. Krzysztof Maciejewski. Do udziału zaproszeni zostali również specjaliści z różnych dziedzin, którzy na podstawie przygotowanych prezentacji przedstawiali obowiązujące trendy na rynku pracy.

Następnie w dniu 20 maja odbyły się XIX Targi Pracy i XII Edukacji organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie.

Strzelińska jednostka przygotowała na tą okazję specjalne stanowisko poświęcone Służbie Więziennej. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem uczestników targów. Odwiedzający zapoznawani byli z kryteriami przyjęcia do służby, korzyściami płynącymi z pełnienia służby oraz możliwością podjęcia studiów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Młodzież miała także możliwość zapoznania się z wyposażeniem Służby Więziennej oraz emocjami jakie towarzyszą podczas pobytu w pojeździe konwojowym. Chętni otrzymywali dokumentację aplikacyjną.

Zdjęcia: por. Michał Ruciński

Tekst: kpt. Krzysztof Dudek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej