Szkolenie z użycia środków przymusu bezpośredniego

Bezpieczeństwo oraz profilaktyka

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Strzelinie uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym użycia środków przymusu bezpośredniego prowadzonym przez Grupę Interwencyjną Służby Więziennej w Opolu. Ćwiczenia obejmowały doskonalenie umiejętności i taktyki posługiwania się bronią, praworządne użycie oraz wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz zasady wzajemnego ubezpieczania. Pracując w instytucji totalnej jaką jest zakład karny funkcjonariusze na co dzień spotykają się z sytuacjami trudnymi, ze zdarzeniami które wymagają szybkiego i sprawnego działania. W celu skutecznego działania i minimalizacji potencjalnych zagrożeń organizuje się systematyczne szkolenia z zakresu działań ochronnych.

Funkcjonariusze wykonujący obowiązki służbowe na określonym stanowisku powinni wykazywać się zarówno odpowiednią wiedzą, jak i umiejętnościami. Zdobywają je zarówno poprzez codzienną, praktyczną pracę, jak również w trakcie realizowanych szkoleń. Szkolenia ochronne uczą zarówno adekwatnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, jak i skutecznego minimalizowania potencjalnych zagrożeń. W sytuacji rozwoju technologicznego i pojawiających się stale nowych zagrożeń rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności wśród funkcjonariuszy stanowi kluczowy element sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania jednostki penitencjarnej.

tekst: mł. chor. Magdalena Siedlarz

zdjęcia: por. Michał Ruciński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej