Służba Więzienna jest organizatorem Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi "Służymy pomocą - mamy to we krwi" z okazji swojego święta, które przypada na dzień 8 lutego. Przedsięwzięcie realizowane było od 8 stycznia 2022r. do 8 marca 2022r.

W akcji służymy pomocą mamy to we krwi wzięło udział 25 funkcjonariuszy strzelińskiej jednostki, którzy oddali łącznie ponad 11 litrów krwi. Postawa honorowych dawców świadczy o tym, że funkcjonariusze po raz kolejny udowodnili swoją gotowość niesienia pomocy.

Krew od zawsze była i jest symbolem życia, poświęcenia i bohaterstwa. Funkcjonariusze Służby Więziennej dbają o praworządność i bezpieczeństwo obywateli i są gotowi nieść pomoc innym ludziom. Oddawana krew ratuje zdrowie i życie drugiego człowieka. Odbiorcy, którzy ją otrzymują są wdzięczni za każdą jej kroplę. Poprzez honorowe krwiodawstwo społeczeństwo widzi trud i zaangażowanie w szerzenie tej pięknej idei dzielenia się z potrzebującymi. W obecnych czasach  zapotrzebowanie na krew jest bardzo wysokie. Czas pandemii  to czas wielkiego testu społecznej solidarności i odpowiedzialności. 

Opracował: zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej