Jako nieliczni w okręgu wrocławskim realizujemy w Zakładzie Karnym w Strzelinie finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, projekt pn; „Pilotaż programu wdrażającego system transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu (TMSA) u skazanych, którym udzielono czasowego zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej w związku z podejmowanym zatrudnieniem zewnętrznym w systemie bez konwojenta lub udzieloną przepustką”.

W dniu 30.09.2021r. w świetlicy centralnej Zakładu Karnego w Strzelinie odbyło się spotkanie dot. nowatorskiego systemu TMSA.

Głównym celem programu jest przede wszystkim pozyskanie wiedzy na temat możliwości wdrożenia systemu TMSA dla potrzeb polskiego systemu penitencjarnego. Projekt lokowany jest w obszarze readaptacji społecznej osób skazanych, ich optymalnego przygotowywania i wspierania w zwiększaniu samodyscypliny nad niekontrolowanym spożywaniem alkoholu. 

Z ramienia Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości spotkanie prowadzili - mł. chor. dr Sławomir Grzesiak oraz szer. Maja Zawadzka. Pod czujnym okiem wychowawców i psychologa badanie pilotażowe wśród skazanych przebiegło bez zastrzeżeń. W projekcie wzięło udział kilkunastu osadzonych.


 

Więcej o projekcie: 

https://swws.edu.pl/pilotaz-programu-wdrazajacego-system-transdermalnego-monitorowania-stezenia-alkoholu-tmsa-u-skazanych-ktorym-udzielono-czasowego-zezwolenia-na-opuszczenie-jednostki-penitencjarnej-w-zwiazku-z-podej/

 

zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej