Umowa podpisana z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelinie stworzyła wiele możliwości działań mających na celu readaptację społeczną i zapobieganie przestępczości skazanych.

Poprzez zaplanowane spotkania przedstawicieli Urzędu Pracy w Strzelinie z osobami pozbawionymi wolności, zgodnie z art. 38 Kodeksu Karnego Wykonawczego, realizujemy zadania mające na celu przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa oraz kształtowanie społecznie pożadanych postaw skazanych.

Zajęcia dla osadzonych umożliwią im zdobycie wiedzy o rynku pracy, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, poszerzeniu swoich kwalifikacji zawodowych. Skazani mają możliwość zapoznać się z programami aktywizacyjnymi i realizowanymi przez urząd projektami. Szeroko rozumiane poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i świadczenia pieniężne będą tematem spotkań.

Umowa w sprawie przygotowania osób opuszczających zakład karny do ich readaptacji społecznej została zawarta na okres trzech lat, co pozwoli na pełne wsparcie i objęcie oddziaływaniami wszystkich chętnych skazanych.

 

tekst, zdjęcia: mł.chor. Agnieszka Surma

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej