Współpraca i promocja Służby Więziennej na Uniwersytecie Wrocławskim - Instytucie Pedagogiki

Współpraca i promocja Służby Więziennej na Uniwersytecie Wrocławskim - Instytutcie Pedagogiki

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Strzelinie brali udział w spotkaniu na Uniwersytecie Wrocławskim Instytut Pedagogiki wśród studentów III roku pedagogiki specjalność resocjalizacja. Słuchaczom przedstawiono zagadnienia dotyczące pracy w strukturach Służby Więziennej oraz zadania formacji. Omówiona została charakterystyka jednostek penitencjarnych (typy, rodzaje, systemy odbywania kary), cel wykonywania kary pozbawienia wolności oraz procedury przyjęcia w szeregi funkcjonariuszy SW, a także kryteria przyjęcia i przywilejów funkcjonariuszy.

Należy podkreślić, że absolwenci studiów po ich ukończeniu będą potencjalnymi kandydatami do podjęcia służby. Spotkanie było również okazją do promocji Służby Więziennej.

 

Tekst: mł. chor. Magdalena Siedlarz

Zdjęcia: por. Konrad Kozłowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej