Z dniem 2 marca br. mjr Daniel Pelczarski został powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie.

Rozkazem personalnym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, z dniem 2 marca 2022 roku na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie został powołany mjr Daniel Pelczarski. W uroczystej odprawie służbowej uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Andrzej Tesarewicz oraz kadra kierownicza.

Mjr Daniel Pelczarski rozpoczął służbę od dnia 1 września 2001r. w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu w dziale ochrony. Pełnił ją w następnie na stanowiskach oddziałowego, zastępcy dowódcy zmiany oraz inspektora działu ochrony. W latach 2010-2014 pełnił służbę w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu na stanowisku specjalisty ds. ochrony. Od marca 2014 r. powołany na stanowisko zastęcy dyrektora Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, następnie od listopada 2014 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu. Od marca 2018 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie.

Mjr Daniel Pelczarski podziękował Panu Dyrektorowi Okręgowemu za zaufanie i powierzenie nowych obowiązków związanych z zarządzaniem jednostką penitencjarną.

Opracowanie: zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej