W Zakładzie Karnym w Strzelinie w 2019 roku zrealizowano 9 kursów zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków europejskiego funduszu społecznego.

        Skazani przebywający w tutejszej jednostce penitencjarnej brali udziali w kursach zawodowych pn; zagospodarowanie terenów zielonych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej, brukarz i opiekun osób starszych. Łącznie w kursach wzięło udział 106 osób pozbawionych wolności.

Nabyte umiejętności w ramach organizowanych kursów zawodowych skazani mogli wykorzystać będąc zatrudnionymi na terenie i poza terenem zakładu karnego przy pracach budowlanych czy gospodarczych. Skazani chętnie uczestniczyli w tego rodzaju kursach, z zaangażowaniem realizowali zadania kursu. Zdobyte umiejętności i kwalifikacje z pewnością będą pomocne w znalezieniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego w nowym rynku pracy.

 

tekst i zdjęcia:

mł.chor. Agnieszka Surma

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej