Przedstawiciele służb mundurowych, inspekcji, straży, wójtowie i burmistrzowie gmin z powiatu strzelińskiego uczestniczyli w jednym z czterech spotkań zaplanowanych na 2019 rok.

Starosta strzeliński Pan Marek Czerwiński powołał do udziału w pracach Komisji jako głos doradczy Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie płk. Roberta Stasza.

Na posiedzeniach Komisji poruszane są tematy związne z analizą stanu biezpieczeństwa, bezpieczeństwo pożarowe, problem przemocy i spożywania alkoholu, a także zażywania środków psychoaktywnych, narkotyków przez młodzież szkolną. Zgodnie z założeniami Komisja będzie zwoływania raz na kwartał.

tekst:

mł.chor. Agnieszka Surma

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej