32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany był zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych, a tegoroczne hasło brzmiało: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!".

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Strzelinie przekazali na charytatywną licytację wykonane własnoręcznie przez osadzonych rękodzieła – miniaturę wiatraka holenderskiego, papierową lampkę nocną i kilka innych. Wychowawcy angażowali osadzonych w akcję charytatywną, gdyż udział skazanych w dobroczynnych inicjatywach ma bardzo ważny aspekt wychowawczy i resocjalizacyjny. Stanowi źródło satysfakcji z niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, poczucia sprawstwa i skuteczności, a co za tym idzie poczucia sensu i samoakceptacji. Rolą Służby Więziennej jest bowiem udział w kształtowaniu pożądanych społecznie postaw skazanych.

Osadzeni również indywidualnie ze środków własnych złożyli prośby o przekazanie środków finansowych na rzecz Orkiestry. WOŚP utworzyła specjalny numer rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki przekazywane przez osoby przebywające w izolacji penitencjarnej.

Wśród funkcjonariuszy i pracowników naszej jednostki zbiórkę na rzecz WOŚP przeprowadziła Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Strzelinie chor. Magdalena Siedlarz.

Łącznie zebrano kwotę 1.031,74 zł.

Tekst i zdjęcia: chor. Magdalena Siedlarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej