Wchodzimy w kolejny rok i pomagamy. Funkcjonariusze i skazani z Zakładu Karnego w Strzelinie po raz kolejny wzięli udział w akcji charytatywnej.

Zgromadzone nakrętki przekazywane są do firmy recyklingowej i umożliwią wsparcie w leczeniu i rehabilitacji podopiecznej Fundacji Votum z Wrocławia - Pani Ani, która uległa poważnemu wypadkowi. Zebrano ponad kilkanaście kilogramów nakrętek plastikowych i przekazano rodzinie.

Celem wykonywania kary pozbawienia wolności jest wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw. Skazani poprzez zbiórkę nakrętek uczą się, że każda, nawet najmniejsza pomoc ma sens. Kadra penitencjarna poprzez organizowanie akcji pomocowej wpływa na kształtowanie prospołecznych postaw wśród skazanych.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Dudek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej