Zakład Karny w Strzelinie zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 507 m², znajdującego się w Zakładzie Karnym w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 68, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

 

 

Wynajem lokalu wiąże się z zatrudnieniem osadzonych, którzy świadczyliby pracę na rzecz oferenta.

Stawki średnie za media wynoszą brutto :

- Gaz - 1,67 zł/m3

- Energia - 0,70 zł/kWh

- Woda - 4,52 zł/m3

- Ścieki - 12,65 zł/m3

- Podatek od nieruchomości - ok. 1100,00 zł / miesiąc przy powierzchni 507 m²

- Trwały zarząd - ok. 22 zł / miesiąc

- Odpady komunalne - wg. indywidualnej umowy podpisanej z odbiorcą odpadów

- Dzierżawa miesięczna - 11,23 zł/m2

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 71 392 75 09 lub 71 392 75 08.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej