Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie płk Robert Stasz zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 507 m2 wysokości 2,5 mb.

Lokal znajduje się na terenie Zakładu Karnego z przeznaczeniem na prace produkcyjne, nakładcze. Wynajem lokalu wiąże się z zatrudnieniem osadzonych, którzy świadczyliby pracę na rzecz oferenta.

Stawka za media wynosi:

koszt użyczenia ok 5zł/m2 netto / miesiąc

- koszt 1 m3 wody i ścieków ok. 15,89 zł/m3 brutto

- koszt energii elektrycznej 0,62 zł/kWh brutto

- podatek od nieruchomości 991,60 zł / miesiąc (wg. stawki zgodnej z uchwałą rady gminy - 23,47 zł / m2 / rok ).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod nr telefonu 71/392-75-09 lub 71/392-75-08.

 

mł. chor. Agnieszka Surma 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej