Zapraszamy Państwa do nawiązania współpracy z tutejszą jednostką penitencjarną w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności poza zakładem karnym

Korzyści płynące z zatrudniania osób pozbawionych wolności:

1. Ryczałt w wysokości 35 % wartości wynagrodzeń przysługujących osobom zatrudnionym.

2. Możliwość ubiegania się o dotację i nieoprocentowaną pożyczkę.

3. Zatrudnienie w oparciu o skierowanie do zatrudnienia (decyzja dyrektora jednostki) eliminuje konieczność stosowania wobec zatrudnionych przepisów Kodeksu Pracy (oprócz działu X – bhp oraz o czasie pracy - dział VI)

i pozostaje najkorzystniejszą formą zatrudnienia z punktu widzenia pracodawcy.

4. Składka ZUS.

- ubezpieczenie emerytalne (9,76 %),

- ubezpieczenie rentowe (6,5 %),

- ubezpieczenie wypadkowe obowiązujące a danym zakładzie pracy.

5. Osoby pozbawione wolności nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

6. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zatrudnianie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest niezwykle istotną formą resocjalizacji. Kontrahenci zatrudniający osoby pozbawione wolności podkreślają duże zaangażowanie skazanych w wykonywaną pracę, ich fachowość oraz właściwą postawę w pracy. Podmiot ubiegający się o zatrudnienie osadzonych podpisuje z Dyrektorem jednostki penitencjarnej umowę o zatrudnieniu skazanych. Na podstawie zawartej umowy skazany kierowany jest do pracy.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą proszę o kontakt z tutejszą jednostką.

Zakład Karny w Strzelinie

ul. Zabkowicka 68

57-100 Strzelin
Szczegółowych informacji można uzyskać

pod nr. tel.: 71/ 39 27 509, 71/ 39 27 508.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej