W dniu 22.03.2019r. odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu płk. Tomasza Raczyka i Kierownictwa jednostki penitencjarnej.

Tematem odprawy było podsumowanie działalności jednostki w 2018r. Odprawę poprowadził płk Robert Stasz Dyrektor Zakładu Karnego, który podkreślił, że miniony rok 2018 był dla jednostki rokiem dużych inwestycji, ale zarazem rokiem bezpiecznym dla jednostki. W ramach programu modernizacji Służby Więziennej zakupiono nowoczesny sprzęt niezbędny w codziennej pracy, zrealizowano wiele przedsięwzięć i inwestycji mających na celu wzrost bezpieczeństwa jednostki oraz poprawę warunków pracy funkcjonariuszy. 


Kierownik działu penitencjarnego kpt Krzysztof Maciejewski przedstawił statystyki dot. zatrudniania skazany odpłatnie i nieodpłatnie zarówno na terenie jednostki jak i poza terenem zakładu karnego w systemie bez konowjenta, a także wysokie statystki dot. udzielania skazanym Systemu Dozoru Elektronicznego.
Pan Dyrektor płk Robert Stasz podkreślił potrzebę dalszego budowania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej w społeczeństwie, poprzez rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych pracowników naszej formacji. Następnie głos zabrali kierownicy poszczególnych działów przedstawiając szczegółowo sprawozdania z działalności za ubiegły rok.


Podsumowując odprawę pan płk Tomasz Raczyk podziękował za codzienną pracę funkcjonariuszy i wykonywanie trudnych obowiązków służbowych. Szczególnym akcentem tegorocznej odprawy było wyróżnienie przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej okolicznościową odznaką „100-lecia polskiego więziennictwa”. Wyróżnienie otrzymali:  płk Robert Stasz dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie oraz kpt Zbigniew Stasiak zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie. 

 

tekst i zdjęcia: mł.chor. Agnieszka Surma 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej