Uroczyste obchody 730 - lecia Miasta Strzelina

Dnia 30.11.2022 r Z-ca  Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie mjr Krzysztof Maciejewski reprezentował jednostkę penitencjarną na uroczystych obchodach rocznicy nadania Strzelinowi praw miejskich. Książę Bolko I Świdnicki nadał Strzelinowi prawa miejskie aktem lokacyjnym wystawionym 30 listopada 1292 roku w Dzierżoniowie. Nowe miasto powstało w wyniku połączenia osady Strzelin leżącej na lewym brzegu Oławy i osady Stare Przeworno rozciągającej się po drugiej stronie rzeki.

Pierwszym punktem w programie uroczystego podsumowania obchodów jubileuszowych 730-lecia nadania Strzelinowi praw miejskich było odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Granitowa tablica została zamontowana na zachodniej ścianie nowego ratusza, a jej uroczystego odsłonięcia dokonali; Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk oraz przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Szałajko. Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy zebrani przemaszerowali do zabytkowej Rotundy Św. Gotarda, gdzie odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji Strzelina i jego mieszkańców.

Warto podkreślić, że o wyjątkową, wojskową oprawę tego wydarzenia zadbała młodzież z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. błog. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie, a w uroczystości wzięły udział zarówno oficjalne delegacje, wiele pocztów sztandarowych oraz zwykli mieszkańcy.

Następnie odbyła się akademia w Strzelińskim Ośrodku Kultury. Na scenie SOK-u ogłoszono wyniki konkursu historyczno-geograficznego, a liczna publiczność obejrzała spektakl przygotowany przez społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 oraz wysłuchała krótkiego koncertu zespołu Husynianki.

Bardzo ciekawym akcentem była publikacja wydana specjalnie z okazji obchodzonego jubileuszu pt." Ryty wykonane przez więźniów na murach wieży ratuszowej w Strzelinie”, której autorami są dr. Robert Heś i dr Paweł Duma. Broszura została poświęcona ważnej atrakcji znajdującej się w starej części wieży strzelińskiego ratusza, pełniącej przed wiekami rolę więzienia. We wspomnianym balwierzu zachowały się bardzo ciekawe ryty i inskrypcje wykonane przez więźniów w XVI i XVII stuleciu. Zachowane napisy to bardzo cenny materiał nie tylko dla historyków i archeologów, ale też ważna i obowiązkowa pozycja dla gości zwiedzających strzelińskie zabytki.

tekst: mł. chor. Magdalena Siedlarz

zdjęcia: Lech Pąchalski


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej