Kolejny cykl kształcenia zawodowego dla skazanych rozpoczęty w Zakładzie Karnym w Strzelinie.

       W prowadzonych oddziaływaniach penitencjarnych wobec skazanych uwzględnia się w szczególności ich deficyty. Prowadzona aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia prowadzi do zdobycia kwalifikacji i podnoszenia umiejętności zawodowych. Kursy zawodowe realizowane w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej podnoszą kwalifikacje zawodowe wszystkich chętnych osadzonych uczestniczących w szkoleniu.

Od maja b.r. osoby pozbawione wolności mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć zawód. Rozpoczęty kurs w zawodzie brukarza znalazł wielu zwolenników. Obecnie dwunastu osadzonych uczestniczy w szkoleniu, a kolejna grupa już niebawem rozpocznie następny kurs.

 

tekst, zdjęcia: mł. chor. Agnieszka Surma

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej