Dnia 1 lipca 2019 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie płk Robert Stasz, podpisał umowę z  firmą PLASTMER Sp. z o.o.spółka komandytowa z siedzibą w Smolcu przy ul. Łazienkowa 1.

Przedwstępna umowa dzierżawy, planowanego do wybudowania na terenie Zakładu Karnego w Strzelinie budynku produkcyjno - magazynowego z częścią socjalno - biurową wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem działki, ma być inwestycją finansowaną z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Wstępne uzgodnienia zakładają docelowo zatrudnienie dla 150 osadzonych. 

tekst i zdjęcia:

kpt. Katarzyna Michniewicz 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej