Budowa nowej hali produkcyjnej stała się faktem.

             W dniu dzisiejszym płk Robert Stasz podpisał umowę z prezesem Konsorcjum firm Panem Krzysztofem Lorencem, na wykonanie zadania inwestycyjnego pn; "Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno - biurową wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowniem działki na terenie Zakładu Karnego w Strzelinie.

W ramach podpisanej umowy skazani będą zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, w charakterze pracownika ogólnobudowlanego. Pracodawca zobowiązał się zaopatrzyć pracujących skazanych w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochronny osobistej odpowiedniej jakości.

 

tekst i zdjęcia:

mł.chor. Agnieszka Surma

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej