Sztuka jest odbiciem ludzkich marzeń, ideałów, wartości i dążeń. W niej ujawniają się ludzkie uczucia i emocje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sztuka jest nieodłącznym atrybutem ludzkiej egzystencji. Muzykoterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi.

Działania muzykoterapeutyczne, w których uczestniczyli osadzeni z Zakładu Karnego w Strzelinie służą poprawie funkcjonowania osadzonych z zaburzeniami emocji i zachowania w wielu sferach, przyczyniając się między innymi do wykształcenia umiejętności radzenia sobie z gniewem i frustracją w sposób akceptowany społecznie, poprawy koncentracji uwagi, wykształcenia lub poprawy umiejętności kontroli działań impulsywnych, obniżenia poziomu napięcia, relaksacji, ekspresji emocjonalnej oraz poprawy relacji interpersonalnych i więzi emocjonalnych.

Dzięki zawartemu porozumieniu z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, grupa muzyków z zespołu LutosAir Quintet wykonała wspaniały koncert muzyki klasycznej. Kilkudziesięciu skazanych uczestniczyło w tak niecodziennym dla nich wydarzeniu. Wykonano utwory wybitnych artystów, takich jak: George Bizeta „Carmen suite”, Kazimierza Machali „Amerikan Folk Suite” czy Felixa Mendelsshon Bartoldy Scherzo ze "Snu Nocy Letniej”. Ta forma muzyki została przyjęcia przez osadzonych z zainteresowaniem, entuzjazmem i nadzieją na kolejne koncerty zespołu.

Założony w 2013 roku w setną rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego LutosAir Quintet jest jednym z zespołów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W jego skład wchodzą soliści NFM Filharmonii Wrocławskiej i NOSPR. Obecnie LutosAir Quintet jest jednym z najbardziej aktywnych i wszechstronnych polskich zespołów instrumentów dętych. W swoim dorobku ma występy na najważniejszych polskich festiwalach: Warszawska Jesień, Wratislavia Cantans, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach”, Poznańska Wiosna Muzyczna, Jazztopad, La Folle Journée czy HMG Festival, a także koncerty w Anglii, Niemczech, Egipcie i Danii.

https://www.nfm.wroclaw.pl/zespoly/lutosair-quintet#zespol

 

tekst, zdjęcia: mł. chor. Agnieszka Surma

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej