W Strzelińskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja dla pedagogów, nauczycieli, kuratororów sądowych, pracowników oświaty, w ktorej uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej.

Konferencja została zorgnizowana pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego we Wroclawiu i Prezesa Sądu Rejonowego w Strzelinie. W odniesieniu do nadchodzącego Tygodnia Mediacji celem konferencji było propagowanie mediacji, polubownego rozwiązywania konfliktów wśród społeczności lokalnej, pracowników urzędów, społeczności szkolnej, pedagogów, wśród sędziów i kuratorów.

Gościem konferencji był Rzecznik Sądu Okręgowego w Krośnie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie - Pan Artur Lipiński, znany z programów telewizyjnych, który przedstawił zjawisko przemocy w rodzinie, w Polsce i zasady postępowania. Natomiast Mediator Kancelarii Mediacyjnej Pani Joanna Pomagruk wraz z mediatorami ds. cywilnych i karnych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu opisywała problemy konfliktów widzianych oczami społeczeństwa oraz mediację jako szansę na udrożnienie komunikacji. Na koniec Zastepca Kuratora Okręgowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu Pan Grzegorz Mista omówił tematykę paradygmatu community justice realizowanego we Wrocławskim Centrum Sprawiedliwości Naprawczej. 

 

tekst i zdjęcia:

mł.chor. Agnieszka Surma 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej