Mając na uwadze stan epidemiologiczny na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), jak również wzrostem przypadków zakażeń wirusem COVID-19 na terenie kraju;

1. Na podstawie art.247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy, wstrzymuje się na terenie Zakładu Karnego w Strzelinie od dnia 25 lutego 2021r. na okres do dnia 29 marca 2021r., z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni:

udzielanie osadzonym widzeń;

odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych o charakterze zbiorowym.

 

2. Odwołanie zakazów wskazanych w punkcie 1, nastąpi niezwłocznie po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej w kraju biorąc pod uwagę zalecenia Państwowego Inspektora Sanitarnego.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Zakład Karny w Strzelinie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                                      Zakładu Karnego

                                                                                                                      w Strzelinie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej