Ponownie w  Zakładzie Karnym w Strzelinie udaremniono próbę przemytu przedmiotów niedozwolonych.

W dniu 12 lutego br. o godz. 19.00 funkcjonariusz patrolujący teren jednostki w rejonie pawilonu mieszkalnego ujawnił pakunek, w którym znajdował się telefon komórkowy z dwiema kartami SIM oraz substancjami odurzającymi. Ujawnione przedmioty został zabezpieczone, a Dyrektor jednostki wszczął czynności wyjaśniające.

Tzw. wrzutka to jeden ze sposobów prób przemytu przedmiotów niedozwolonych na teren jednostki. Ostatnia taka sytuacja w Zakładzie Karnym w Strzelinie miała miejsce zaledwie parę tygodniu temu.
Pomimo dokonanej próby funkcjonariusze pełniący służbę wykazali się właściwą postawą i czujnością.  Dbanie o bezpieczeństwo jednostki to jedno z podstawowych zadań Służby Więziennej, a właściwe działania profilaktyczne przyczyniają się do zapewnienia prawidłowego toku wykonywania kary pozbawienia wolności. Ponadto funkcjonariusze strzelińskiej jednostki są cyklicznie szkoleni w zakresie niwelowania takich zdarzeń.  
 
Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Dudek

Video

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej