Kadra więzienna na co dzień pracuje z ludźmi roszczeniowymi, często okazującymi werbalną i fizyczną agresję wobec przełożonych oraz współosadzonych. Praca z nimi wymaga ogromnej odporności psychicznej, ale przede wszystkim wiedzy i doświadczenia, które zdobywa się przez lata. A wiedzą i doświadczeniem warto się dzielić.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelinie odbyła się ogólnopolska kampania społeczna, której organizatorem był Zakład Karny w Strzelinie.

Przedsięwzięcie adresowane jest do urzędników państwowych i samorządowych różnego szczebla, jak również pracowników miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych oraz pozostałych pracowników publicznych.

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej na Dolnym Śląsku mają na celu pokazanie adresatom kampanii jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów. Szkolenie prowadzone przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Strzelinie, zaplanowano modułowo, podzielono na bloki tematyczne takie jak: sposoby prowadzenie rozmowy i zachowania się w sytuacji zetknięcia się z agresją ze strony klienta, zagadnienia prawne na temat szczególnej ochrony prawnej, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni z tytułu wykonywania swojego zawodu. Nie zabrakło też zajęć praktycznych (prowadzonych przez Grupę Interwencyjną Służby Więziennej z Wrocławia) m.in. technik obrony przed agresją klienta, projektowania bezpiecznego miejsca pracy czy udzielania pierwszej pomocy.

 

zdjęcia: kpt. Krzysztof Maciejewski

tekst:mł.chor. Agnieszka Surma

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej