W dniu 17.01.2024 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie mjr Daniel Pelczarski przekazał na ręce Pani Sylwii Korczyńskiej Dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury w Strzelinie oraz Sztabu WOŚP w Strzelinie rękodzieła wykonane przez osadzonych, które zostaną przekazane na licytację 32 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dla osób odbywających karę pozbawienia wolności udział w akcjach charytatywnych na rzecz innych pozwala na ukształtowanie postaw prospołecznych, wzmacnia poczucie wartości oraz nadaje sens życiu. W resocjalizacji ważnym elementem jest umożliwienie skazanym doświadczania drugiego człowieka. Działania pomocowe na rzecz innych stanowią okazję do budzenia autorefleksji, nadawania życiu wartości oraz wzbudzania empatii i uwrażliwianie na potrzeby innych osób.

Małe gesty mają wielką moc i stanowią nieocenioną wartość dla każdego człowieka.

tekst i zdjęcia chor. Magdalena Siedlarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej