Strzelińscy funkcjonariusze Służby Więziennej przeprowadzili  akcję pomocową dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego zawsze gotowi nieść pomoc. Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie mjr Daniel Pelczarski realizując zapisy Porozumienia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelinie zorganizował pomoc przy rozładunku żywności, którą dostarczono w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020". Żywność została dostarczona z Banku Żywności we Wrocławiu. Do akcji zostali skierowaniu skazani, którzy pomogli rozładować ponad 3,8 tony art. żywnościowych w ramach pomocy społecznej dla mieszkańców gminy.

#ResortSprawiedliwosciPomaga  

Tekst: kpt. Krzysztof Dudek

Zdjęcia: ppor. Michał Ruciński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej