Realizacja programu readaptacyjnego pn;„Wytrwać w Trzeźwości” w Zakładzie Karnym w Strzelinie

      Uzależnienie od alkoholu lub narkotyków jest jednym z najczęstszych zachowań współwystępujących z zachowaniami przestępczymi. Substancje psychoaktywne wpływają destrukcyjnie na całokształt funkcjonowania człowieka. Upośledzają kontrolę zachowań i emocji, co manifestuje się poprzez gotowość do podejmowania działań agresywnych i przemocowych. Zniekształcają i zaburzają relacje międzyludzkie.

Głównym celem zajęć jest autodiagnoza własnego stylu picia (zażywania), rozpoznanie własnego problemu alkoholowego lub narkotykowego, Przedstawienie skazanym pogłębionych informacji z zakresu problematyki uzależnień oraz korygowanie niewłaściwych przekonań normatywnych związanych z używaniem alkoholu lub narkotyków i popełnianiem przestępstw.

Dzięki zajęciom psychoprofilaktycznym osoby mające problem z alkoholem zdobywają szereg umiejętności, m.in.; umiejętność rozpoznawania i uznawania faktu własnego uzależnienie oraz gotowość do pracy nad sobą, nabywają zdolności do trwałego utrzymywania abstynencji, zwiększają zdolności do rozwiązywania problemów osobistych, pracy nad zmianą destruktywnych form relacji z otoczeniem, nabywają umiejętności ważne dla trzeźwego życia - organizowania sobie życia codziennego, zwiększają zdolność do prowadzenia zdrowego i konstruktywnego sposobu życia.

Grupa kilku skazanych, w reżimie sanitarnym uczestniczy w spotkaniach na terenie jednostki, prowadzonych przez wykwalifikowanego wykładowcę. W najbliższym czasie palnowane są kolejne spotkania, na które skazani chętnie się zapisują.

 

tekst, zdjęcia: mł. chor. Agnieszka Surma

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej