W dniu 27.05.2022 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie mjr Daniel Pelczarski oraz Z-ca Dyrektora  mjr Michał Stachowicz uczestniczyli w obchodach Dnia Strażaka.

Uroczystości rozpoczęły się od okolicznościowej mszy świętej w intencji wszystkich strażaków, odprawionej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św.

Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej reprezentował w uroczystościach Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bronisław Brud, który złożył zawodowym strażakom i ochotnikom najlepsze życzenia i podziękowania za rzetelną służbę.

Przedstawiciel komendy wojewódzkiej wziął udział w ceremonii wręczenia odznaczeń i awansów, które otrzymali strażacy strzelińskiej komendy.

Komendant Michał Pięta podziękował samorządowcom za dobrą współpracę i wspieranie komendy w zakupach strażackiego sprzętu i wozów bojowych. W swoim przemówieniu krótko podsumował tegoroczne działania naszych strażaków. Wspomniał m.in. o ich udziale w akcji gaszenia pożarów w Grecji, wspieraniu ukraińskich strażaków, a także działaniach naszych jednostek ochotniczych. 

Potem przyszedł czas na tradycyjne gratulacje i życzenia od zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli lokalnych samorządów oraz reprezentantów innych służb mundurowych w tym delegacji Zakładu Karnego w Strzelinie. 

Z okazji Dnia Strażaka składamy najserdeczniejsze życzenia Druhom i Druhnom. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego to działanie wpisane w codzienną strażacką służbę. Życzymy, aby ta trudna służba była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a uznanie społeczne niech towarzyszy Wam w codziennej pracy.

 

Tekst: mł.chor. Magdalena Siedlarz

Zdjęcia: wyk. Lech Pąchalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej