Realizacja rządowego programu „Praca dla Więźniów” w Zakładzie Karnym w Strzelinie.

„Praca dla więźniów” w strzelińskiej jednostce penitencjarnej podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje zatrudnienie osadzonych na rzecz kontrahentów zewnętrznych, a drugi etap dotyczy zatrudnienia skazanych na terenie zakładu karnego. Strzelińska hala produkcyjna jest jedną z czterdziestudziewięciu zaplanowanych i wybudowanych na terenie kraju, a trzecią która zostanie oddana do użytku na terenie Dolnego Śląska.

Na terenie jednostki penitencjarnej realizowana jest inwestycja pn; „ Budowa budynku produkcyjno – magazynowego z częścią socjlano – biurową wraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem działki na terenie Zakładu Karnego w Strzelinie”, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Budowę hali produkcyjnej prowadzi konsorcjum firm, gdzie liderem jest firma „Avit”. Obecnie wykonano kompletną konstrukcję żelbetową hali wraz z zabudową dachu i ścian płytami wielowarstwowymi. W chwili obecnej trwają prace instalacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem finansowo - rzeczowym, a przewidywany termin oddania hali do użytku to trzeci kwartał 2021 roku. Rozpoczęcie produkcji planuje się wraz z oddaniem hali. Powierzchnia użytkowa hali produkcyjno – magazynowej i pomieszczeń socjalno – biurowych to ok. 2200 m2.

Zatrudnienie w hali produkcyjnej znajdzie docelowo do 150 osadzonych, a także pracownicy cywilni z terenu powiatu strzelińskiego. Pracodawcą będzie firma Plastmer z siedzibą w Smolcu, produkująca elementy do sprzętów AGD. Plastmer zatrudnia już ok. 70 skazanych w udostępnionych pomieszczeniach zakładu karnego Skazani podejmą pracę w systemie zmianowym, a wynagrodzenie umożliwi im spłatę zadłużeń sądowych, alimentów, itp.

 

 

zdjęcia: st. sierż. sztab. Waldemar Kłys

tekst: mł. chor. Agnieszka Surma

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej