25 lipca przypadają imieniny Krzysztofa, a Święty Krzysztof jest patronem kierowców i podróżujących. Tego dnia obchodzimy również Dzień Bezpiecznego Kierowcy.

Co roku, setki kierowców trafia do jednostek penitencjarnych za jazdę „po wpływem”. Służba Więzienna w ramach profilaktyki uzależnień  podejmuje liczne inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie tego typu zachowaniom ryzykownym, oraz podejmuje wysiłek kształtowania u osadzonych poczucia odpowiedzialności za podejmowane wybory.

Psychologowie i wychowawcy penitencjarni prowadzą wobec skazanych zindywidualizowane oddziaływania w zakresie społecznej readaptacji. Jednym z wykorzystywanych do tego narzędzi są programy resocjalizacyjne. Mają one na celu niwelowanie deficytów będących główną przyczyną wejścia w konflikt z prawem. W tutejszej jednostce przebywają skazani, którzy mają do wykonania wyrok za przestępstwo popełnione z art. 178a kk. W związkuz powyższym w ramach prowadzonych warsztatów, poruszona jest z nimi problematyka uzależnień i zachowań ryzykownych po spozyciu alkoholu. Tego rodzaju zajęcia są uzupełnieniem codziennej pracy psychologa z osadzonymi i pomagają więźniom zrozumieć problem, co w efekcie ułatwia ich readaptację społeczną.

Tekst: kpt. Krzysztof Dudek

Zdjęcia: szer. Aleksandra Tylikowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej