17 lutego br. w Strzelinie odbyła się uroczystość upamiętniająca 82 rocznicę deportacji Polaków na Sybir. W uroczystości uczestniczyła delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Strzelinie, która złożyła wiązankę okolicznościową.


Obchody rozpoczęły się od udziału w mszy św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Strzelinie. Po wspólnej modlitwie w intencji ofiar syberyjskiej tragedii  przedstawiciele władz lokalnych, służb mundurowych, środowisk patriotycznych, społeczności strzelińskiej oraz młodzieży szkolnej udali się  pod pomnik Zesłańców Sybiru w Strzelinie.  Wygłoszono przemówienia oddając cześć poległym.

Z kart historii

Pierwsza z masowych deportacji Polaków na Syberię, najbardziej tragiczna, przeprowadzona została przez władze sowieckie na początku lutego 1940 roku. W zimową noc wywieziono blisko 140-200 tysięcy ludzi. Były to głównie rodziny urzędników państwowych, rodziny wojskowych, leśników, mieszkańców małych miasteczek i chłopów. Wielu z nich nie wróciło z zesłania, wiele osób zginęło podczas transportu, na którego wyjątkowo ciężkie, zimowe warunki narażone były zwłaszcza dzieci i osoby starsze i trafiały do  północnych regionów ZSRR.  Deportacje dokonane w 1940 i 1941 r. były w dużej mierze próbą likwidacji rodzin i bliskich żołnierzy i oficerów zamordowanych w ramach Zbrodni Katyńskiej, dokonanej w pierwszych miesiącach 1940 r.

Tekst: kpt. Krzysztof Dudek
Zdjęcia: kpr. Barbara Bęcek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej