Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej.

 Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.

Powstanie warszawskie, mimo że poniosło klęskę, uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski.

W tegoroczną rocznicę Powstania Warszawskiego osadzeni w Zakładzie Karnym w Strzelinie, po raz kolejny mieli okazję bliżej zapoznać się z historią powstańczego zrywu. Przez radiowęzeł nadawane były audycje nawiązujące do historii powstania. Ponadto zostały przeprowadzone konkursy plastyczne i pisemne, a w oddziałach mieszkalnych powstały tematyczne  gazetki ścienne. Tak prowadzone oddziaływania mają na celu przybliżenie osadzonym historię naszego kraju. Celem działań  kadry penitencjarnej jest zainicjowanie u skazanych postaw prospołecznych w podejściu do polskości, patriotyzmu i  tożsamości narodowej.

 

Tekst: kpt. Krzysztof Dudek

Zdjęcie:https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/168319,Bitwa-o-Polske-78-rocznica-wybuchu-Powstania-Warszawskiego-Poznan-1-sierpnia-202.html

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej