Dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie ppłk Adam Ładniak wspólnie z wychowawcą por. Grzegorzem Terlikowskim spotkali się z mieszkańcami powiatu stargardzkiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie.

Rozbudowa Zakładu Karnego w Stargardzie

Zakład Karny w Stargardzie uczestniczy w realizowanym przez Służbę Więzienną „Programie modernizacji Służby Więziennej w latach 2017- 2020”. Uzyskane dzięki temu środki finansowe pozwoliły na rozbudowę tutejszej jednostki penitencjarnej co w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania zakładu karnego, poprawi warunki pełnienia służby funkcjonariuszy oraz pracy pracowników cywilnych, a także wpłynie na skuteczność działań SW w zakresie ochrony i poprawy bezpieczeństwa społeczeństwa przed sprawcami przestępstw.W październiku br. zostanie oddany do użytku budynek mieszkalny o pojemności 258 miejsc wraz z 8 placami spacerowymi, a w czerwcu br. budynek gospodarczy w skład którego wchodzić będą kuchnia, magazyny żywności, pralnia. Co ważne nowe budynki będą ocieplone i zaopatrywane w ciepłą wodę z sieci miejskiej, pozwoli to na powolną likwidację przy każdym z obiektów kotłowni.Ponadto cele mieszkalne będą dwu i czteroosobowe, a nie jak dotychczas siedmioosobowe. Poprawi to warunki socjalno bytowe osadzonych co przyczyni się na skuteczniejszą resocjalizację.W listopadzie 2018 roku rozpoczęto również budowę drugiego budynku mieszkalnego o pojemności 258 miejsc, który zostanie oddany do użytku w marcu 2020 roku.W tym roku zaplanowano także budowę budynku administracyjnego wraz ze śluzą wjazdową.

Nabór do Służby Więziennej

W związku z planowanym zwiększeniem pojemności tutejszej jednostki ogłoszono nabór kandydatów do Służby Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony. Informacje reklamowe informujące o naborze do Służby Więziennej znajdują się m.in. na głównych telebimach w centrum miasta, autobusach miejskich, stargardzkich portalach internetowych, a także podjęto współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Stargardzie. W siedzibie urzędu funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Stargardzie dwa razy w miesiącu spotykają się z osobami zainteresowanymi podjęciem pracy w tutejszej jednostce penitencjarnej. Dzięki temu kandydaci do służby mają okazję uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w zawodzie funkcjonariusza Służby Więziennej. Potencjalni funkcjonariusze dowiadują się jakie służba stawia wymagania kandydatom i jak wygląda procedura związana z zatrudnieniem. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie ul. Kaszubska 28 lub pod numer telefonu 91 480 9123, 480 9120, a także na stronie www.sw.gov.pl w zakładce praca.

 

Tekst,zdjęcia por. Grzegorz Terlikowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej