W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie odbył się spektakl teatralny dla słuchaczy szkoły.

"Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall, współczesnej polskiej reportażystki, to opis wywiadu z doktorem Edelmanem - znanym kardiochirurgiem, który w czasie powstania w getcie warszawskim był zastępcą komendanta Żydowskiej Organizacji Bojowej. W rozmowie tej Edelman przedstawia getto takim, jakim było rzeczywiście. Mówi o ludziach, którzy tysiącami tłoczyli się, aby dostać się do transportu do Treblinki, a także o garstce młodych i niedoświadczonych ludzi, którzy nie chcieli zginąć w gazie i rozpoczęli beznadziejną walkę z przeważającymi siłami okupanta. Wyżej wymieniona aktywność odbyła się w ramach programu resocjalizacyjnego pn. „Być albo nie być”. Program z założenia ma za zadanie edukować historycznie w oparciu o przedstawienia teatralne oraz ogniskować kulturę artystyczną w readaptacji społecznej osadzonych poprzez warsztaty komunikacji interpersonalnej. Celem realizacji programu jest organizowanie i wzbudzanie pożądanej aktywności, jest również zapobieganie wzajemnej demoralizacji osobowości.

 

Tekst: por. Michał Kucyrka

Zdjęcia: por. Grzegorz Terlikowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej