Osadzeni z tutejszej jednostki włączyli się w pomoc dla chorego dziecka. W ramach zajęć kulturalno- oświatowych wykonują rękodzieła, które zostaną przekazane organizatorom akcji charytatywnej.

Duże zaangażowanie osadzonych z pewnością determinuje główna idea wspólnego przedsięwzięcia, albowiem najważniejsza jest chęć pomocy osobie niepełnosprawnej. Zgodnie z założeniami akcji wykonane prace przez osadzonych zostaną przekazane organziatorom licytacji przedmiotów na rzecz chorego Filipka.

Akcje charytatywne odgrywają niezwykle istotną rolę w podejmowanych w zakładzie karnym zadaniach resocjalizacyjnych. Z całą pewnością działalność na rzecz drugiego, potrzebującego człowieka kształtuje u osadzonych prospołeczne postawy i uczy gotowości do bezinteresownych świadczeń oraz pracy dla innych ludzi. Ponadto pozytywnie wpływa również na głębsze pojmowanie odpowiedzialności moralnej, tolerancji, a także zdolności do empatii i większej wrażliwości na potrzeby oraz problemy innych.
 

I właśnie jak sami osadzeni podkreślają, dzięki zajęciom kulturalno oświatowym mogą oni nie tylko rozwijać własne umiejętności, ale przede wszystkim pomóc, chociaż w niewielkim stopniu potrzebującemu dziecku.

 

Tekst, zdjęcia: por. Grzegorz Terlikowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej