W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie odbyło się pierwsze, z cyklicznych spotkań słuchaczy szkoły z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy.

W trakcie spotkania (w pierwszej turze liceum i szkoła podstawowa; w drugiej kwalifikacyjne kursy zawodowe) zostały poruszone między innymi kwestie poznania siebie, czyli swoich cech, zdolności i zainteresowań, korzyści z pracy w grupie. Został przedstawiony schemat organizacyjny oraz pierwsze kroki na rynku pracy (rozmowa kwalifikacyjna, skuteczne poszukiwanie pracy, wpływ innych czynników na karierę zawodową). Doradcy zawodowi bardzo chętnie też odpowiedzieli na różnorodne pytania słuchaczy dotyczące przyszłości zawodowej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony obecnych.

 

Tekst: Małgorzata Kupis

Zdjęcia: por. Grzegorz Terlikowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej