W Zakładzie Karnym w Stargardzie odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy oraz pracowników Służby Więziennej, dotycząca podsumowania działalności jednostki w minionym już 2018 roku. Podczas odprawy Dyrektor jednostki ppłk Adam Ładniak dokonał szczegółowego podsumowania ubiegłorocznej działalności, a także przedstawił założenia oraz plany do realizacji bieżącej w roku 2019.

       W spotkaniu uczestniczyli głównie kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu Karnego w Stargardzie na czele z jej ścisłym kierownictwem, a także Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Szczecinie mjr Zbigniew Haściło. Gościem honorowym był płk Piotr Warenik, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie. Po przedstawieniu przez dyrektora jednostki sprawozdania za rok 2018, podsumowania odprawy dokonał płk Piotr Warenik, który wskazał na główne zadania stojące przed służbą wynikające z Programu " Praca dla więźniów" oraz zatwierdzonego programu modernizacji Służby Więziennej na lata 2017-2020. Podziękował funkcjonariuszom oraz pracownikom jednostki za całoroczny trud włożony w sprawne działanie zakładu karnego, docenił także codzienne zaangażowanie oraz profesjonalizm. Podkreślił, że dzięki sumiennemu wykonywaniu przez funkcjonariuszy obowiązków służbowych w ekspresowym tempie przebiega rozbudowa jednostki. Na koniec życzył spokoju, zadowolenia ze służby oraz dalszych sukcesów i awansów.

 

Tekst, zdjęcia por. Grzegorz Terlikowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej