Konkurs czas rozpocząć! Starujemy z szóstą edycją Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Więziennej „Dźwięki wolności”.

Idzie już dobrze utartą ścieżką. Przykładem poprzednich pięciu edycji, celem konkursu w ramach prowadzonej działalności resocjalizacyjnej jest popularyzacja twórczości więziennej, promowanie społecznie akceptowalnych form spędzania wolnego czasu jako alternatywy wobec dotychczasowych nieaprobowanych społecznie postaw, aktywizacja kulturalna skazanych oraz wzrost poczucia własnej wartości uczestników.

Uczestnikami przedsięwzięcia mogą być wszyscy skazani przebywający w zakładach karnych oraz aresztach śledczych na terenie całego kraju. Soliści, bądź zespoły muzyczne funkcjonujące na terenach jednostek penitencjarnych mogą przesyłać nagrania muzyczne o zróżnicowanych fakturach wokalno-instrumentalnych.

Do współpracy przy VI Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Więziennej „Dźwięki wolności” zaproszono osoby związane z działalnością muzyczną. Są to przedstawiciele Stargardzkiego Centrum Kultury oraz muzycy ze stargardzkiej kapeli rockowej „Dice”.

Tekst i zdjęcie: por. M. Kucyrka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej