„Osoby odbywające karę będą mogły świadczyć pomoc naszym niepełnosprawnym uczestnikom. Będzie to obopólna korzyść. Bardzo nam się przydadzą ich silne ręce, a bycie z Szansą zmienia system wartości. Dając część swojego serca, otrzymuje się serce innej osoby”

Tymi słowami zastępca prezydenta Stargardu pani Ewa Sowa podsumowała porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Stargardzie ppłk. Adamem Ładniakiem, a prezesem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Wolontariat „Szansa”,  Krzysztofem Górskim.

Udział stowarzyszenia w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalno-oświatowej i charytatywnej opierać się będzie w szczególności na kształtowaniu prospołecznych postaw poprzez spotkania edukacyjne, propagowaniu działalności charytatywnej oraz przełamywaniu barier skazanych wynikających z wykluczenia społecznego poprzez kontakty z osobami objętymi projektami stowarzyszenia.
Ze swojej strony zakład karny zobowiązał się do propagowania wszelkich informacji na temat działalności stowarzyszenia, w miarę możliwości uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami stowarzyszenia, pomocy w wykonywaniu prac przez skazanych w ramach projektów stowarzyszenia.
Głównym celem Stowarzyszenia Szansa jest aktywizacja osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Stargardu i okolic, udzielanie wsparcia tymże osobom oraz ich rodzinom. Od teraz w realizacji celów stowarzyszenia będą pomagać osadzeni ze stargardzkiego zakładu karnego.

 

Zdjęcia: por. Michał Kucyrka

Tekst: por. Grzegorz Terlikowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej