W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w  Stargardzie podobnie, jak w „szkołach wolnościowych”, rozpoczęto nowy rok szkolny 2019/2020.

Szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, kursy zawodowe

W dniu dzisiejszym w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Stargardzie rozpoczął się nowy rok szkolny. Do nauczania zakwalifikowało się 125 słuchaczy, którzy będą kształcić się w szkole podstawowej dla dorosłych, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych -ślusarza i kucharza. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną oraz doświadczoną i zaangażowaną w pracę kadrę pedagogiczną. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych mają do dyspozycji dwie pracownie do zajęć praktycznych. Nauka w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych trwa trzy semestry. Po zakończeniu nauki słuchacze przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, gdyż stargardzkie CKU posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu do organizowania egzaminów w tym zakresie. Nauka w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych trwa sześć semestrów, a absolwenci mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego. Natomiast nauka w szkole podstawowej dla dorosłych trwa dwa semestry.

Dobra motywacja, nowoczesność i zaangażowanie równa się wysoka zdawalność egzaminów

Dobra motywacja osadzonych do nauki, będąca przede wszystkim wynikiem wzmożonych oddziaływań kadry penitencjarnej, zaangażowanie grona pedagogicznego oraz nowoczesna baza dydaktyczna, dają efekt w postaci wysokiej zdawalności egzaminów zewnętrznych. Przykładem może być wynik ostatnich egzaminów zewnętrznych - sesja maj/czerwiec 2019 - zorganizowanych dla absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych ślusarza. Egzamin zdali wszyscy absolwenci. Natomiast do egzaminu maturalnego przystąpiło 9 słuchaczy , w pierwszym terminie zdało 3 słuchaczy, pozostali słuchacze oczekują na wyniki egzaminów poprawkowych.

Przyszłość Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie 

Kierownictwo jednostki stara się o uzyskanie środków na remont pomieszczeń. Dzięki uzyskanym środkom będzie możliwość uruchomienia nowych kierunków kształcenia osadzonych w zawodach cukiernika, piekarza oraz docelowo operatora obrabiarek numerycznych.

 

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Terlikowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej