Dwunastu osadzonych z Zakładu Karnego w Stargardzie ukończyło z wynikiem pozytywnym kurs zawodowy pn. Dekarz wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej.

Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.
Dzięki udziałowi w kursie skazani nabyli atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym „ mój tata jest dekarzem i zawsze namawiał mnie, abym wykonywał z nim prace dekarskie. Szczerze nie słuchałem się ojca. Zawiodłem go wiele razy. Cieszę się, że będę mógł się mu pochwalić, że ukończyłem kurs dekarza. Na pewno wspólnie będziemy pracowali”- mówi jeden z uczestników kursu.


Tekst, zdjęcia: por. Grzegorz Terlikowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej