Dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie ppłk Adam Ładniak otrzymał podziękowania za pomoc w organizacji Majówki na Sportowo, która odbyła się w Choszcznie.

Funkcjonariusze i osadzeni z Zakładu Karnego w Stargardzie chętnie i z dużym zaangażowaniem pomagają przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych oraz sportowych, które organizowane są na terenie miasta oraz okolicach. To dzięki ich zaangażowaniu wiele wydarzeń takich jak między innymi: Dni Stargardu, XIII Międzynarodowy bieg uliczny „ O Błękitną Wstęgę”, Bieg Cztery Pory Roku, Bieg do Pustego Grobu, Maraton MTB Dookoła jeziora Miedwie może sprawnie przebiegać. Podczas realizacji wyznaczonych zadań swoją pracowitością, sumiennością i obowiązkowością dają dobry wzór pozostałym wolontariuszom oraz w pełni integrują się z uczestnikami wyżej wymienionych wydarzeń.

 

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Terlikowski

 

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej