Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Wolontariat „Szansa” Krzysztof Górski przekazał Dyrektorowi Zakładu Karnego w Stargardzie ppłk. Adamowi Ładniakowi oraz Pani Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie Iwonie Ulchurskiej materiał,z którego zostaną uszyte maseczki.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Szansa” wystąpiło z wnioskiem do Ministerstwa Sprawiedliwości o zgodę na wykonanie maseczek z materiału własnego. Za aprobatą i poparciem Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach programu Resort Sprawiedliwości Pomaga w dniu dzisiejszym przekazano materiał, który posłuży do uszycia maseczek ochronnych.
Przypomnijmy, że od stycznia br. Zakład Karny w Stargardzie współpracuje ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Szansa”. Głównym celem Stowarzyszenia Szansa jest aktywizacja osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Stargardu i okolic, udzielanie wsparcia tymże osobom oraz ich rodzinom. Udział stowarzyszenia w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalno-oświatowej i charytatywnej opiera się na kształtowaniu prospołecznych postaw poprzez spotkania edukacyjne, propagowaniu działalności charytatywnej oraz przełamywaniu barier skazanych wynikających z wykluczenia społecznego poprzez kontakty z osobami objętymi projektami stowarzyszenia.
Przed epidemią koronawirusa osadzeni, którzy spełniali kodeksowe wymagania przynajmniej raz w miesiącu w ramach programu resocjalizacyjnego pn. Jestem przydatny uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami stowarzyszenia. Osadzeni pomagali osobom niepełnosprawnym w dotarciu na spotkania podczas, których grali w gry stolikowe, rozmawiali, dyskutowali, wymieniali się poglądami. To wszystko po to, by mogli lepiej rozumieć zachowania i problemy osób niepełnosprawnych. 
 

Tekst, zdjęcia: por. Grzegorz Terlikowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej